Prvorepublikové kovové štítky - Morava

V meziválečném období prvni republiky a v krátkém poválečném období po roce 1945 působilo na Moravě několik desítek firem a drobných živnostníků zabývajících se výrobou ocelových svinovacích rolet. Po únorových událostech 1948 a nuceném začlenění do výrobních družstev byla jejich živnostenská činnost ukončena. Jen málo firem po roce 89 svoji činnost obnovila. Ukázka firemních štítků je důkazem toho, kolik živnostníků a firem v období první republiky se na Moravě této činnosti věnovalo a ukázkou inzertní praxe té doby.